wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Patronat honorowy

Media

 

PROGRAM KONFERENCJI - pilk do pobrania

XII MIĘDZYNARODOWE  TARGI  I KONFERENCJE GEOLOGICZNE

 GEOLOGIA

   „GEO-EKO-ECH”

                   8-9 maja 2014 WARSZAWA

 

Gmach Muzeum Geologicznego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie ul. Rakowiecka 4 /wejście od ul. Wiśniowej/

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY

8 maja 2014/ czwartek

10.30- 15.00  KONFERENCJA I:

REALNE I POTENCJALNE ZAPLECZE SUROWCOWE POLSKI

/ Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Sala 15-16 /

 Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, PIG-PIB

 10:30   Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

Sesja I: ZAPLECZE SUROWCOWE DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI

 10.45-11.10          Zasoby i produkcja węgla kamiennego w Polsce a możliwości zapewnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego - prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska

11.10-11.40          Scenariusze rozwoju branży węgla brunatnego w Polsce w I połowie XXI wieku
dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

11.40-12.10          Węglowodory – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne

12.10-12.40          Dyskusja

12.40-13.0                   przerwa

 Sesja II: CZY W POLSCE MOŻNA ZAGOSPODAROWAĆ NOWE ZŁOŻA SUROWCÓW             NIEENERGETYCZNYCH?

13.00-13.20          Uwarunkowania rozwoju polskiej bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. Robert Rożek, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni, KGHM Polska Miedź S.A.

13.20-13.40          Sole potasowo-magnezowe – stare złoża w nowej rzeczywistości
mgr Paweł Lis, Polski Potas Sp. z o.o.

13.40-14.00          Polskie bursztyn – narodowy skarb czy przyrodnicza ciekawostka?
dr Jacek Kasiński, PIG-PIB

14.00-14.20          Rzeczywista dostępność eksploatacji perspektywicznych złóż surowców skalnych Polski
mgr Jacek Koźma, PIG-PIB

14.20-15.00          DYSKUSJA                                         
                                                             

DZIEŃ DRUGI

9 maja 2014 r. / piątek


10.30- 14.20  KONFERENCJA II:
   GEOLOGIA i INNOWACJE

/Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Sala 15-16/

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, PIG-PIB

10:30                   Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Dyrektor Państwowego Instytutu
Geologicznego– PIB

10.40-11.00          Unikatowe możliwości badawcze Środowiskowego Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej CryoSEM/FIB
dr
Jerzy Trzciński, Wydział Geologii UW

11.00-11.20         "Zastosowanie nowoczesnych metod mikroskopii SEM/FIB oraz badań geochemicznych
                w analizie niekonwencjonalnych złóż węglowodorowych"
dr inż. Łukasz Nieradko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+      

 

11.20-11.40          Mikrosonda SHRIMP – super narzędzie w rękach polskich geologów
dr Ewa Krzemińska, PIG-PIB

11.40-12.00          High technologies as a key to shale gas and oil resources / High-tech products play key role in exploitation of shale gas and oil
Dennis
McKee, CEO and President, United Oilfield Services

12.00-12.20         Podziemne zgazowanie węgla kamiennego
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, Główny Instytut Górnictwa

12.20 -12.40          Przerwa

12.40-13.00          Bezpieczna kopalnia – przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi
dr Janusz Jureczka, PIG-PIB

13.00-13.20          Podziemne zgazowanie węgla brunatnego – nadzieje i ograniczenia
dr Jacek Kasiński, PIG-PIB

13.20-13.40          HDR/EGS – Energia z wnętrza Ziemi – science fiction czy rzeczywistość?
dr inż. Adam Wójcicki, PIG-PIB      

13.40-14.00         Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji                                     systemu MSZ-KIIP – Janusz Kozok – Sygnity SA
14.00-14.30 Dyskusja

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Program na dzień 17.04.2014.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!           WSTĘP BEZPŁATNY


Rejestracja udziału:  http://www.geologia.ztw.pl/pl/rejestracja_online            

Organizator targów:  Zarząd Targów Warszawskich S..A. ul. Puławska 12 a 02-566 Warszawa, tel. 22 849 60 06 , fax 22 849 35 84

Dodatkowe informacji udziela: Marzena Jedynak tel. 22 849 60 06, 664 30 195 e-mail: geologia@ztw.pl; www.geologia.ztw.pl
Organizator konferencji: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Sekcja Promocji tel. 22 45 92 338, 22 452 174
e-mail
www.pgi.gov.pl

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl