wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Patronat honorowy

Media

Zdjęcia: Joanna Kaczmarzyk i Barbara Ruszkiewicz PIG-PIB

 W dniach 8-9 maja 2013 na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyły się XI Międzynarodowe Targi GEOLOGIA GEO-EKO-TECH 2013.

W ramach targów  odbyły się Konferencje organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny -Państwowy Instytut Badawczy:

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI  - plik do pobrania

Targi i Konferencja kierowane jest do szerokiego grona przedstawicieli firm geologicznych, wiertniczych, rynku paliwowo-energetycznego oraz ochrony środowiska, inżynierii a także administracji samorządowej i mediów.


Patronat Honorowy targów GEOLOGIA został objęty przez Głównego Geologa Kraju  Ministerstwa Środowiska; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz  Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Badawczyo Dróg i Mostów.  


8 i 9 maja 2013
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Rakowieckiej 4 /wejście od ul. Wiśniowej/


Wstęp wolny -Rejestracja udziału www.geologia.ztw.pl8 maja 2013 r.

11.00 -15.00; Sala A
KONFERENCJA: CO NOWEGO W GAZIE ŁUPKOWYM”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


1. Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - stan prac, działania Ministerstwa Środowiska; Przedstawiciel Departamentu geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska

2. Szacowanie zasobów gazu w łupkach – problemy z zakresu geologii i metodologii oceny, oraz ich kontekst społeczno-polityczny; Hubert Kiersnowski, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Program Bezpieczeństwo Energetyczne.

3. Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków- ciąg dalszy; Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

4. Obowiązki PGNiG SA jako przedsiębiorcy w zakresie monitoringu środowiska w rejonie wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych za gazem ziemnym z łupków na przykładzie obszaru koncesyjnego „Wejherowo”, Grzegorz Sojski, PGNiG S.A.

5. Inicjatywy samorządu województwa pomorskiego w zakresie gazu z łupków; Małgorzata Klawiter, Pomorski Urząd Marszałkowski

6. Akceptacja poszukiwań i wydobycia gazu z formacji łupkowych – prezentacja wyników badań sondażowych; Magdalena Jackman, Sylwia Sterczyńska, PBS

 

 11.00 -15.00 Sala B
KONFERENCJA: GEOLOGIA DLA BUDOWNICTWA
Organizatorzy: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Budowlanej
11.00 – 12.30
Sesja I: GEOLOGIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Prowadzący: dr Edyta Majer, kierownik Laboratorium Analiz Geologiczno-Inżynierskich, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zrównoważony rozwój w gospodarce i środowisku - Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
Problemy związane z zagospodarowaniem dolin rzecznych i zboczy wysoczyzn
Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Lech Wysokiński, ekspert niezależny w zakresie geotechniki

Rola studium geologiczno-inżynierskiego w procesie planowania inwestycji liniowych
Marta Sokołowska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tomasz Warchał, Menard Polska Sp. z o.o.

  Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla obiektów energetycznych w świetle wymagań prawa budowlanego 
-
Tomasz Godlewski, Stanisław Łukasik, Instytut Techniki Budowlanej

Rola modelu geologicznego w projektowaniu głębokich wykopów; określenie zasię™gu oddziaływania
Marek Barański, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Paweł Popieliski, Politechnika Warszawska

Monitoring geotechniczny narzędziem w zarządzaniu ryzykiem - Vincenzo Caci, Michał Wójcik, GEOD

12.30 – 13.30 PRZERWA
13.30-15.00
Sesja II: KIERUNKI ROZWOJU GEOLOGII NA RZECZ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
Prowadzący: prof. dr hab. Lech Wysokiński, ekspert niezależny w zakresie geotechniki

Termopale – termoaktywne elementy posadowień obiektów budowlanych
Grzegorz Ryżyński, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Jakub Sierant, Titan Polska Sp. z o.o.

Geofizyka inżynierska – bezinwazyjna metoda rozpoznania podłoża budowlanego
Radosław Mieszkowski, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Pacanowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Identyfikacja ryzyka geologicznego i geotechnicznego w procesie inwestycyjnym
Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Geologia w procesie lokalizacji obiektów związanych z zastosowaniem promieniotwórczości
Paweł Pietrzykowski, Monika Skrzeczkowska – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Problemy geologiczno-inżynierskie w posadawianiu obiektów budowlanych na obszarach morskich RP - Maciej Werno, Politechnika Koszalińska
Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Geomechanika – element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów
Henryk Woźniak, Robert Kaczmarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA – moderator: prof. dr hab. Lech Wysokiński, ekspert niezależny
w zakresie geotechniki


 9 maja 2013 r.

PROGRAM KONFERENCJI - http://www.wilanow.pl/attachments/article/1072/program_a5.pdf

 9.30-14.00
KONFERENCJA: GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW
Prowadzący: Tomasz Ciorgoń, zastępca burmistrza Dzielnicy Wilanów
Małgorzata Woźnicka, główny koordynator Państwowej służby hydrogeologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie gości – Ludwik Rakowski, burmistrz Dzielnicy Wilanów;
Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB

10.15 – 10.30 Problematyka geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie Dzielnicy Wilanów
– przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wilanów
10.30 – 10.50 Zagrożenie hydrologiczne województwa mazowieckiego
Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

10.50 – 11.20 Problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym na obszarze doliny Wisły i Skarpy Warszawskiej
Krzysztof Majer, Marta Sokołowska, PIG-PIB
11.20 – 12.00 PRZERWA

12.00 – 12.20 Urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Dzielnicy Wilanów
przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

12.20– 12.35 Rola modelu geologicznego w projektowaniu i ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
Paweł Pietrzykowski, PIG-PIB

12.35 – 12.50 Geozagrożenia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej
Grzegorz Ryżyński, PIG-PIB

12.50 – 13.05 Wpływ stosowania chemicznych środków odladzających na zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego
Izabela Bojakowska, Dariusz Lech, PIG-PIB; Jadwiga Jaroszyńska, Urząd m.st. Warszawy

13.05 – 13.20 Informacja geologiczna dla zagospodarowania przestrzennego
Wojciech Paciura, PIG-PIB

13.20– 13.40 Scenariuszowe planowanie rozwoju miast i gmin w kontekście geozagrożeń z wykorzystaniem narzędzi GIS
Paweł Decewicz, Centrum Gospodarki Przestrzennej Sp. z o.o.; Dorota Gadomska, zastępca burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

13.40 – 14.10 Podsumowanie i dyskusja – moderator: Małgorzata Woźnicka, główny koordynator Państwowej służby hydrogeologicznej, PIG-PIB

 

 

Program Konferencji


PROGRAM KONFERENCJI - plik do pobrania


8 i 9 maja 2013
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Rakowieckiej 4 /wejście od ul. Wiśniowej/


Wstęp wolny -Rejestracja udziału www.geologia.ztw.pl8 maja 2013 r.

11.00 -15.00; Sala A
KONFERENCJA: CO NOWEGO W GAZIE ŁUPKOWYM”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


1. Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - stan prac, działania Ministerstwa Środowiska; Przedstawiciel Departamentu geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska

2. Szacowanie zasobów gazu w łupkach – problemy z zakresu geologii i metodologii oceny, oraz ich kontekst społeczno-polityczny; Hubert Kiersnowski, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Program Bezpieczeństwo Energetyczne.

3. Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków- ciąg dalszy; Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

4. Obowiązki PGNiG SA jako przedsiębiorcy w zakresie monitoringu środowiska w rejonie wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych za gazem ziemnym z łupków na przykładzie obszaru koncesyjnego „Wejherowo”, Grzegorz Sojski, PGNiG S.A.

5. Inicjatywy samorządu województwa pomorskiego w zakresie gazu z łupków; Małgorzata Klawiter, Pomorski Urząd Marszałkowski

6. Akceptacja poszukiwań i wydobycia gazu z formacji łupkowych – prezentacja wyników badań sondażowych; Magdalena Jackman, Sylwia Sterczyńska, PBS

 

 11.00 -15.00 Sala B
KONFERENCJA: GEOLOGIA DLA BUDOWNICTWA
Organizatorzy: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Budowlanej
11.00 – 12.30
Sesja I: GEOLOGIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Prowadzący: dr Edyta Majer, kierownik Laboratorium Analiz Geologiczno-Inżynierskich, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zrównoważony rozwój w gospodarce i środowisku - Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
Problemy związane z zagospodarowaniem dolin rzecznych i zboczy wysoczyzn
Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Lech Wysokiński, ekspert niezależny w zakresie geotechniki

Rola studium geologiczno-inżynierskiego w procesie planowania inwestycji liniowych
Marta Sokołowska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tomasz Warchał, Menard Polska Sp. z o.o.

  Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla obiektów energetycznych w świetle wymagań prawa budowlanego 
-
Tomasz Godlewski, Stanisław Łukasik, Instytut Techniki Budowlanej

Rola modelu geologicznego w projektowaniu głębokich wykopów; określenie zasięgu oddziaływania
Marek Barański, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Paweł Popieliski, Politechnika Warszawska

Monitoring geotechniczny narzędziem w zarządzaniu ryzykiem - Vincenzo Caci, Michał Wójcik, GEOD

12.30 – 13.30 PRZERWA
13.30-15.00
Sesja II: KIERUNKI ROZWOJU GEOLOGII NA RZECZ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
Prowadzący: prof. dr hab. Lech Wysokiński, ekspert niezależny w zakresie geotechniki

Termopale – termoaktywne elementy posadowień obiektów budowlanych
Grzegorz Ryżyński, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Jakub Sierant, Titan Polska Sp. z o.o.

Geofizyka inżynierska – bezinwazyjna metoda rozpoznania podłoża budowlanego
Radosław Mieszkowski, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Pacanowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Identyfikacja ryzyka geologicznego i geotechnicznego w procesie inwestycyjnym
Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Geologia w procesie lokalizacji obiektów związanych z zastosowaniem promieniotwórczości
Paweł Pietrzykowski, Monika Skrzeczkowska – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Problemy geologiczno-inżynierskie w posadawianiu obiektów budowlanych na obszarach morskich RP - Maciej Werno, Politechnika Koszalińska
Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Geomechanika – element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów
Henryk Woźniak, Robert Kaczmarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA – moderator: prof. dr hab. Lech Wysokiński, ekspert niezależny
w zakresie geotechniki


 9 maja 2013 r.

PROGRAM KONFERENCJI - http://www.wilanow.pl/attachments/article/1072/program_a5.pdf

 9.30-14.00
KONFERENCJA: GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW
Prowadzący: Tomasz Ciorgoń, zastępca burmistrza Dzielnicy Wilanów
Małgorzata Woźnicka, główny koordynator Państwowej służby hydrogeologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie gości – Ludwik Rakowski, burmistrz Dzielnicy Wilanów;
Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB

10.15 – 10.30 Problematyka geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie Dzielnicy Wilanów
– przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wilanów
10.30 – 10.50 Zagrożenie hydrologiczne województwa mazowieckiego
Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

10.50 – 11.20 Problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym na obszarze doliny Wisły i Skarpy Warszawskiej
Krzysztof Majer, Marta Sokołowska, PIG-PIB
11.20 – 12.00 PRZERWA

12.00 – 12.20 Urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Dzielnicy Wilanów
przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

12.20– 12.35 Rola modelu geologicznego w projektowaniu i ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
Paweł Pietrzykowski, PIG-PIB

12.35 – 12.50 Geozagrożenia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej
Grzegorz Ryżyński, PIG-PIB

12.50 – 13.05 Wpływ stosowania chemicznych środków odladzających na zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego
Izabela Bojakowska, Dariusz Lech, PIG-PIB; Jadwiga Jaroszyńska, Urząd m.st. Warszawy

13.05 – 13.20 Informacja geologiczna dla zagospodarowania przestrzennego
Wojciech Paciura, PIG-PIB

13.20– 13.40 Scenariuszowe planowanie rozwoju miast i gmin w kontekście geozagrożeń z wykorzystaniem narzędzi GIS
Paweł Decewicz, Centrum Gospodarki Przestrzennej Sp. z o.o.; Dorota Gadomska, zastępca burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

13.40 – 14.10 Podsumowanie i dyskusja – moderator: Małgorzata Woźnicka, główny koordynator Państwowej służby hydrogeologicznej, PIG-PIB


W dniach 24 -25 maja 2012 na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbyły się    X Międzynarodowe Targi GEOLOGIA 2012  „GEO-EKO-TECH” .

Targi odbywały się pod hasłem: „Geologia dla rozwoju infrastruktury energetycznej infrastrukturalnej”

Patronat Honorowy targów GEOLOGIA został objęty przez Ministerstwo Środowiska - Głównego Geologa Kraju, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Techniki Budowlanej. Partnerem Strategicznym targów było PGNIG S.A.

Uroczystego otwarcia targów dokonał dr prof. dr hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego oraz Rafał Miland - Z-ca Dyrektora Departamentu Geologii i koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska.

Podczas otwarcia zostały  wręczone nagrody targowe. Grand Prix otrzymała firma Multiserw – Morek za elektryczny miernik gęstości EDG, a wyróżnienie otrzymała firma HPC Polska za usługę badania zanieczyszczeń w gruntach i wodach podziemnych metodą fitoscreeningu i dendrochemiczną.

Przez dwa dni na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego firmy prezentowały swoje osiągnięcia w dziedzinie geologii, geologii złożowej, geofizyki wiertniczej, geologii środowiskowej, geologii inżynierskiej oraz hydrologii, geotechniki i geoinformacji.

Nie zabrakło również spotkań, konferencji poświęconych tematyce geobezpieczeństwa i geozagrożeń.

Na dziedzińcu Instytutu stanął wielki namiot wypełniony stoiskami firm prezentujących najróżnorodniejszy sprzęt do badań laboratoryjnych i terenowych, a wokół niego rozłożyły się efektowne żółte i niebieskie urządzenia wiertnicze.

W ostatnich latach problem poszukiwania gazu z łupków był przedmiotem zainteresowania zarówno wystawców jak i odbiorców targów. W roku bieżącym tematyka gazu łupkowego jest tematem wiodącym targów i Konferencji GEOLOGIA 2012.

W ramach Targów odbyły się prezentacje oferty firm i usług, spotkania, konferencje, panele dyskusyjne m.in.:

Konferencja: „Gaz z łupków – poszukiwanie, wydobycie i środowisko” obejmująca aspekty
prawno-administracyjne, UE, środowiskowe, społeczne, technologiczne, bezpieczeństwa,
infrastrukturalne, finansowe.

Konferencja ta zgromadziła tak wielu uczestników w połączonych salach audiowizualnych Muzeum Geologicznego, że zabrakło miejsc siedzących. Prezentację poświęconą dokonaniom w dziedzinie poszukiwania niekonwencjonalnego surowca przedstawił dyr. Rafał Miland. Prelegent zwrócił uwagę na wzrost tempa udzielania koncesji od 2007 roku, co zilustrował dwiema wymownymi mapami. Do dzisiaj, jak stwierdził, udzielono 111 koncesji. Wykonano 21 otworów, 7 jest w toku, a planowanych na ten rok jest jeszcze 49. Niestety – podkreślił dyrektor Miland – tylko w dwóch otworach przeprowadzono pełne szczelinowanie w odcinkach horyzontalnych, ale program wierceń z pewnością przyspieszy w przyszłym roku. Odnosząc się do newralgicznej kwestii prognozowanych zasobów prelegent stwierdził, że marcowy raport Instytutu jest jak dotąd jedynym opartym na profesjonalnych, geologicznych podstawach. Interesujący referat o geologii złóż gazu łupkowego wygłosił Grzegorz Wróbel z PIG.

Po dwóch wystąpieniach wprowadzających rozpoczął się panel dyskusyjny z udziałem wielu zaproszonych ekspertów – dyrektorów w spółkach naftowych, naukowców i prawników, prowadzony przez zastępcę dyrektora Instytutu ds. służby geologicznej Andrzeja Przybycina.

W drugiej części dnia odbył się równie interesujący panel dyskusyjny poświęcony monitoringowi i ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji w dziedzinie poszukiwania gazu łupkowego. Prezentację wprowadzającą wygłosiła dr Monika Konieczyńska z PIG-PI. Firma HPC Polska Sp. z o.o  przedstawiła wyróżnioną w konkursie usługę  dot. metody datowania wieku zanieczyszczeń w gruntach i wodach podziemnych.

 Równolegle pierwszego dnia odbywało się Seminarium Geotechniczne. Sesje pt” Monitoring geozagrożeń na potrzeby ochrony  i planowania przestrzennego terenów miejskich”  zaprezentował dr n. t. Stanisława Łukasik, kierownik Zakładu Geotechniki i  Fundamentowania Instytutu Techniki Budowlanej.  Zaprezentowano również   oprogramowanie Geosoft Sp. z o.o  do analizy i interpretacji sondowań  CPT oraz do tworzenia dokumentacji geotechnicznej.

Drugiego dnia targów odbyła się Konferencja Samorządowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna w powiatach – na przykładzie powiatu Wołomińskiego”.

 

FOTORELACJA: http://www.pgi.gov.pl/pl/instytut-geologiczny-aktualnosci-informacje/4204-miedzynarodowe-targi-geologiczne-geoecotech.html

 

 

Źródło: PIG-PIB

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl